ANaarZ

De Wijsgerige Jaargang: Op reis door de Wereldfilosofie  


Lesopzet Wereldfilosofie 2: de WERELD

De metafysica van de WERELD

Wereld en werelden

Wat is ‘de wereld’?

 

De wereld van de Ouden.

Pre-socraten, Socrates, Plato en Aristoteles

De wereld van de Middel-eeuwen

De wereld van de Renaissance

 

De moderne wereld:

Nieuwe werelden en een nieuwe tijd

De wereld der post-modernen: geen wereld

De wereld in het antropogene tijdperk

 

Metafysica: De wereld als een kosmos

Drie wereldmodellen uit de wereld-filosofie

West: het koninkrijk

India: het schouwspel

China: het organisme

 

De wereld is een olifant 

De metafysica van de wereld: 

Over pre- en post-systematische metafysica

 

HELLAS:

De metafysica van de presocraten:

De tegenstelling tussen worden en zijn

 

De metafysica van Plato (en die van Aristoteles)

Plato: in en uit de grot: de twee werelden-theorie

Zie en lees de Lestekst: Plato’s grot (bij huiserkopgaven)

 

INDIA:

Metafysica in India: 

Brahman, Atman en advaita

Karma en wedergeboorte

 

Zes (2 x 3) Indiase filosofische wereldsystemen:

Nyaya-Vaisheshika

Yoga-Samkhya

Mimamsa-Vedanta

 

BOEDDHISME:

Metafysica in het boeddhisme

Pratityasamutpada en sunyata

De 6 werelden van het boeddhisme

 

CHINA:

De wereld in de Chinese filosofie: CHI, Yin/Yang