ANaarZ

De Wijsgerige Leesgroep

We lezen en bespreken, in de wijsgerige leesgroep, nu al weer bijna een jaar lang, Sein und Zeit van Martin Heidegger. 

Daarnaast volg ik zelf weer college, bij Alfred Denker, Nederland's eigen Heidegger-expert. Inzet is te bezien hoe Heidegger aanzet tot zelf filosoferen.

Binnenkort start de leesgroep met een nieuw leesproject van zo'n filosofisch werk dat je niet snel in je uppie zal uitlezen. 

Interesse?

Mail naar wijsgerigleven@mail.com