ANaarZ

De wijsgerige Jaargang 2.0

Inleiding tot het Wijsgerige leven


In de Wijsgerige Jaargang worden de Ideeën van De Grote Filosofen uit de verschillende Wijsgerige Tradities behandeld. In de Wijsgerige Jaargang 2.0 gaan we aan de slag met deze ideeën. 


De vraag die dan gaat spelen is: hoe kun je een (min of meer) filosofisch leven leiden? Wat houdt dat in? In het najaar starten we met de westerse filosofen. We beginnen bij het begin. We lezen de oudste teksten die gaan over 'het goede leven' en bespreken deze. Elke keer is het weer verrassend hoe toepasbaar en veelzeggend deze teksten nog zijn.We doen per keer minstens één wijsgerige oefening. We eindigen de eerste reeks met een Socratische dialoog waarin de opgedane inzichten besproken worden. In het nieuwe jaar gaan we specifiek in op de kunst van het vragen stellen. In het voorjaar tot aan het begin van de zomer bezien we het filosofische leven vanuit de Oosterse tradities: centraal staan de taoïstische en confucianistische tradities van China en de Boeddhistische tradities van India, Tibet en Japan. Ook hier werken  we  met filosofische methodieken, maar ook met specifieke, meditatieve oefeningen. We laten ons daarbij tevens leiden door moderne inzichten vanuit de westerse (ACT-) psychotherapie. We leggen verbanden.

VOOR WIE?

Speciaal geschikt voor hen die de Wijsgerige Jaargang 1 hebben gedaan, voor coaches, therapeuten, gespreksbegeleiders, mindfulness-trainers en allen die op zoek zijn naar verdieping in het werkveld en serieus werk willen maken van de relatie tussen filosofie en het eigen leven.


Inleiding tot het Wijsgerige leven

De Wijsgerige Jaargang 2.0 2021-2022 bestaat uit drie blokken van elk 6 bijeenkomsten (die om de week plaatsvinden) op dinsdagavond in Den Haag (
Zandvliet Lyceum) (of online.) Dat ziet er dan zo uit:Wijsgerig leven in het avondland 

di 12 okt t/m 21 dec (om de week)

Meer info? Zie HIER  


2 Het wijsgerige leven als denkbeweging: de kunst van het bevragen 

di 11 jan t/m 22 mrt (om de week)

Meer info? Zie HIER


3 Wijsgerig leven in China, India en het Boeddhisme
di 19 apr t/m 5 jul(om de week)

Meer info? Zie HIER


Als je dit geheel hebt gevolgd, kun je de elementen verder toepassen in je eigen leven, in je praktijk en zo komen tot een wijsgerige praxis. Succesvolle afronding van het geheel geeft recht op het certificaat en deelname aan het vervolg.