ANaarZ


De Wijsgerige Jaargang 2019-20

Ook het komende jaar gaan we weer (voor de tiende, achtereenvolgende keer) op reis door de wereldfilosofie. We bezoeken en onderzoeken de Europese, Chinese, Indiase en Boeddhistische, de Islamitische en Afrikaanse cultuur en filosofie. Er zal dan ook steeds een zekere nadruk liggen op de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan. We geven een overzicht van het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers. We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabij Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten en Afrika te exploreren. "In één jaar gaat een wereld aan filosofie voor je open!"

Lees HIER meer reacties van deelnemers.

Wekelijks vanaf woensdagavond 18 sept. (20.00 - 22.00 uur) en vanaf donderdagmiddag 19 september (14.00 - 16.00 uur) in Den Haag.

Overzicht van de Wijsgerige Jaargang 2019-20: 

Geschiedenis van de Westerse filosofie (8x)

Geschiedenis van de Islamitische filosofie (4x)

Geschiedenis van de Indiase filosofie (4x)

Geschiedenis van de Boeddhistische filosofie (4x)

Geschiedenis van de Chinese filosofie (4x)

Geschiedenis van de Afrikaanse filosofie (4x)

Overzicht van de Wereld-filosofie (4x)

Het komende jaar geef ik ook Filosofische Vaardigheden. Wat deden en doen de beste denkers uit de Wijsgerige Tradities nu eigenlijk? Een praktische uitwerking van de Wijsgerige Jaargang in een Wijsgerig Kritische Denkmethode.

Daarnaast zijn er de verdiepingsdagen waarin met name de wijsgerig-praktische component wordt uitgewerkt. We lezen en bespreken dan wijsgerig-filosofische teksten. Dit vormt een integraal onderdeel van de Wijsgerige Jaargang. Voor hen die meer willen weten, lezen en bespreken van het in de Wijsgerige Jaargang aangeboden materiaal. Ook open voor andere belangstellenden.

Een jaar lang mee op reis door de geschiedenis van de Wereldfilosofie? 

Een jaar lang filosoferen rond een zelf gekozen thema?

Dan kun je je nu opgeven voor de Wijsgerige Jaargang. Dat kan het beste via de website van de VU Den Haag. Zij ondersteunen dit initiatief en registreren de deelnemers. Zie hun website HIER als je kiest voor de woensdagavonden en HIER voor de donderdagmiddagen

Wil je je praktische, kritische en wijsgerige vaardigheden (verder) ontwikkelen? Dan kun je je HIER opgeven voor de dinsdagavonden en HIER voor de vrijdagochtenden.

UA-12723506-1