ANaarZ

REACTIES VAN DEELNEMERS AAN DE WIJSGERIGE JAARGANG 2018-19


Monica, wat heeft de Wijsgerige Jaargang jou gebracht? 

In de eerste plaats veel plezier! Daarnaast heeft het mijn wereld zo veel groter gemaakt. Ik heb niet meer het gevoel dat ik in een smal tunneltje loop, maar op een grote vlakte. Het samen denken doorbreekt mijn eigen eenzaamheid en geeft een verbondenheid met de wereld. Het bracht mij natuurlijk ook veel meer kennis, maar vooral ook interesse in de filosofie. De westerse filosofie spreekt mijn ratio aan, de oosterse filosofie ook mijn lichamelijk ervaren. Ook mijn eigen studie in kunstgeschiedenis is aangevuld. Kunst zie ik nu als een uiting van de tijd en dus ook van de filosofie van een tijd. Kunst is in feite visuele filosofie. Aan de universiteit van Leiden deed men daar niet aan, daar zag men kunst als een op zichzelf staand iets. Ik heb het verband altijd gemist. Door de Wijsgerige Jaargang zie ik zo veel meer verbanden!

Ilse, wat vond je van de lessen tijdens de Wijsgerige Jaargang? 

De lessen van Peter waren zo inspirerend dat ik ze al miste wanneer ze een keer door een vakantieweek uitvielen. Hij vertelt boeiend en ondersteunt zijn verhaal steeds door prachtige power point presentaties van kunstwerken uit culturen die bij de verschillende filosofische stromingen passen. Bij de lessen voel je je echt op je gemak, ook omdat hij iedereen gelijk behandelt, onafhankelijk van je voorkennis. De jaargang wereldfilosofie heeft mij een dieper inzicht gegeven, niet alleen in de filosofische stromingen zelf maar ook in wat voor mij persoonlijk belangrijk is. Door het leeswerk, de opdrachten en de feedback zag ik beter hoe ik zelf in het leven sta en ontdekte ik mijn 'levensdoel'. De verdiepingsdagen waren als aanvulling bijzonder waardevol. Door die middagen ga je veel meer van filosofie begrijpen en is ook je eigen bijdrage belangrijk. Ook hier is de sfeer heel prettig en ontspannen zodat je je er helemaal thuis voelt. 

Miranda, wat vond je van het geheel van de Jaargang?

Het was fantastisch! De Wijsgerige Jaargang heeft mij op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling heel veel geboden. Ook de combinatie met kunstgeschiedenis is echt geweldig. Het is en blijft steeds interessant omdat de reis door de Wereldfilosofie steeds weer, elke les opnieuw, een gevarieerd beeld geeft van wat filosofie is.

Hee Bianca wat vond je er nu van?

De Wijsgerige Jaargang heeft mij veel nieuwe inzichten gebracht. Voor mij was het vergroten van mijn kennis en het verruimen van mijn blik het doel. Daarnaast wilde ik mijzelf uitdagen om anders te observeren. Alle doelen zijn ruimschoots bereikt. Ik heb genoten van de verhalen, de achtergronden en de geschiedenis. Ik ben verrast door de vele verbanden en  verschillen. Het idee van het 'samenwerken vanuit verschillen' is iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben geworden. Hier wil ik zeker verder nog iets mee doen.

Reacties van vroegere Wijsgerige Jaargangers op de vraag: wat vond je van de Wijsgerige Jaargang? 

Ad: Had ik eens het idee dat filosofie saai is en zweverig? Niets daarvan! De Wijsgerige Jaargang biedt je een unieke kans om kennis de maken met de ideeëngeschiedenis van het Westen en het Oosten. Via de westerse filosofie maak je kennis met de ideeën die onze westerse beschaving hebben gevormd. Het laat ons zien dat wij staan op de schouders van grote filosofen die de bril hebben gevormd waarmee wij ook nu nog de wereld om ons heen bekijken. Door kennis te maken met oosterse denktradities ontdek je dat de westerse kijk op de dingen niet vanzelfsprekend is en dat de wereld door een oosterse bril er heel anders uit kan zien.  Nieuwsgierig? Doe mee met de Wijsgerige Jaargang en zie de wereld eens vanuit een ander perspectief.

Lex: 'Wat voor mij aanvankelijk een manier was om de ‘pensioenpuberteit’ door te komen, werd een doorgroei naar pensioenvolwassenheid in activiteiten en denken. Inzicht in mijzelf bleek een van de belangrijkste elementen om een balans te vinden en te houden in het leven. Hierdoor heb ik een persoonlijke groei doorgemaakt en bovendien heb ik er plezier in gehad. Daarnaast bracht het mediteren rust, nieuw bewustzijn en een andere beleving. Erg goed was de wekelijkse feedback! Met name de reacties op het huiswerk waren altijd weer onderbouwd en met nieuwe vragen werd ik aan denken gezet. Het was een enorme inspiratie!'

Stella: Ik heb de hele jaargang heel zinvol en boeiend gevonden. Mijn doel: een breder kader krijgen is meer dan ik verwacht had, bereikt. Ik heb genoten van alle bijeenkomsten. Met name de oosterse filosofieën hadden mijn interesse en aan het opsteken van kennis daarover is boven verwachting voldaan. 

Evelien: Ik heb heel veel geleerd. Gisteren b.v. kon ik aan een collega een schilderij uitleggen dat in een vergaderzaal hing, met een Boeddha die (weet ik nu) het handgebaar van het in beweging zetten van het wiel maakte. Bedankt voor alles! 

Lenie: Ik heb veel geleerd wat ik ook in de praktijk kon gebruiken en je hebt me veel stof tot nadenken gegeven! Maar dan ook zo dat dit in belangrijke mate aansluit bij mijn eigen denk- en belevingswereld. Zo zag ik dat het 'zelf' in relatie staat tot anderen, dat er een verbondenheid is.

Rian: Sinds 2015 doe ik, in stappen, de Wijsgerige Jaargang bij Peter. Het is en blijft zeer interessant en Peter kan de filosofie heel concreet en praktisch maken naar alledag. Top.

Camille: De jaargang geeft je een brede blik in de wereldfilosofie en legt het verband met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is een cursus waarin je vanzelf de dagelijkse praktijk en je levensvragen (groot of klein) gaat tegenkomen. Ook raakt de jaargang regelmatig andere  terreinen zoals cultuur en (kunst-) geschiedenis. Je hebt zelf de vrijheid wat je aan tijd en energie in de jaargang stopt en dus ook om er uit te halen wat er in zit. En dat is meer dan je van tevoren denkt! De jaargang zet je aan het denken. Voor mij werd de jaargang vergoed door mijn werkgever. De jaargang heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke interesse en ontwikkeling, maar ook heb ik haar regelmatig kunnen betrekken op mijn werksituatie en is mijn perspectief op mijn werkgebied (HRM) hierdoor verdiept.

Han: Het volgen van de jaargang filosofie kan ik van harte aanbevelen.  De Jaargang laat de groei van het denken van de mens en ontwikkeling van de filosofie zien in de loop van duizenden jaren. De verschillen tussen de grote denkers en hun worsteling naar de persoonlijke “waarheid” hebben we ervaren als een eyeopener en een stimulans om hierover na te denken. Hierin werden we steeds aangespoord door Peter van Hooft, die de geschiedenis in relatie bracht tot de zelfontwikkeling om zo “wijzer” te worden. Ik heb het als een absolute verrijking voor mijn eigen ontwikkeling als mens ervaren.

Trix: Leuk en heel boeiend om zo eens door de geschiedenis te ‘wandelen’. Ik heb veel geleerd en werd me ervan bewust hoeveel er eigenlijk in onze cultuur verankerd ligt. Peter is een fijne docent, heeft oog voor iedere individuele cursist en geeft ruimte. De verdiepingsdagen gaven een waardevolle verbreding en verdieping van de stof.

Marieke: 'Wat ik boeiend vond was dat de lesstof inzicht geeft in hoe omgevingsbepalend waarden en normen kunnen zijn en het was heel goed om eens te zien hoe ik, zonder er weet van te hebben, beïnvloed ben in mijn perceptie. Ik ben me er nu meer bewust van hoe ik zo tegen de dingen aankijk.' 

Jerry: 'Doordat niet alleen kennis werd overgedragen, maar ook manieren werden aangedragen waardoor je dit kon gaan toepassen in je eigen leven, heeft het mijn verwachting overtroffen. Door de interessante stof, maar vooral ook door de docent.  Met actuele voorbeelden, leesstof uit zijn eigen boekenkast, besmettelijk enthousiasme en stap-voor-stap opgebouwde ‘opdrachten’  voor thuis, is het lastig om m’n enthousiasme voor filosofie te beperken tot een jaar. Ik ben bang dat ik de rest van m’n leven ‘verslaafd’  blijf.'

Henk: 'De Wijsgerige Jaargang heeft mij geholpen bij het identificeren en verwoorden van mijn persoonlijke (levens-)doel. Ik werd m.n. door het huiswerk 'gedwongen' tot denkwerk en persoonlijke interpretatie van de lesstof. Terugkijkend is het een geweldig jaar geweest waarin ik veel heb geleerd. Vandaar dat ik de Wijsgerige Jaargang van harte wil aanbevelen. 4000 jaar zoeken naar wijsheid in 34 boeiende lessen. Of ik tot wijsheid ben gekomen, weet ik niet, maar mijn voorraad gesprekstof is met minimaal 200 jaar verlengd. Alle lof voor de docent. Er werd nooit een waardeoordeel gegeven, geen goed of fout. Wel werd ik gestimuleerd om er iets van te vinden, volgde er een aanwijzing, een aanvullende invalshoek of interessante leesstof. Never a dull moment, 34 lessen lang! Ik heb er met volle teugen van genoten.'      

Floor: 'Tijdens een lange reis door Australië stond in de boekenkast van de camping het boek ‘De wereld van Sofie’. Mijn eerste kennismaking met filosofie. Razend interessant, maar weer thuis gekomen zakte dit onderwerp snel naar de achtergrond. Totdat ik bij de Volksuniversiteit een cursus aangeboden zag over dit onderwerp. Wereldfilosofie. Een jaar lang. Toegankelijke filosofie, dichtbij huis, in de avonduren en betaalbaar. Ik ben aan de cursus begonnen en ben steeds enthousiaster geworden. Ik verwonder mij vooral over het idee dat mijn persoonlijke vragen over het leven en de samenleving al honderden en zelfs duizenden jaren eerder zijn gesteld. De oude wijsgeren stellen vragen die nog steeds actueel zijn. Vragen als: Hoe te leven? Hoe samen te leven? Wie ben ik? Hoe te handelen? Wat kunnen we weten? Door deze vragen tijdens de cursus te overdenken heb ik mijn eigen denken kunnen bezien en positief kunnen veranderen. Peter heeft de juiste vragen weten te stellen, de thuisopdrachten op mijn ontwikkeling afgestemd en mij zodanig begeleid dat de geschiedenis van de diverse filosofische tradities persoonlijk voor mij werden gemaakt. Ik heb nieuwe stappen in mijn leven durven zetten die beter aansluiten op mijn persoonlijkheid. Het vlammetje dat is ontwaakt in de woestijn van Australië is vergroot naar fijn brandend vuurtje. Dit vuurtje ga ik zeker brandende houden door meer filosofie en wijsbegeerte toe te passen in mijn dagelijkse leven. 

UA-12723506-1