ANaarZWELKOM bij aANZet


aANZet richt zich op onderzoek naar en toepassing van filosofie, meditatie en kritisch denken binnen onderwijs, organisaties en het eigen leven. 

 

aANZet staat voor het geven van een aanzet tot wijsgerig leven, het aan zet laten komen van de wijsgeer in ons en het begaan van een wijsgerige weg: van A Naar Z, middels:


De School voor Wijsgerig Leven

cursussen, lezingen, dialoog-organisatie en de Wijsgerige Verdiepingsdagen


de Wijsgerige Jaargang 

een jaar lang Wereld-filosofie en Zelf filosoferen


Wijsgerige Coaching en Praxis-opbouw 

koers bepalen & leven naar je waarden 


Wijsgerig-meditatieve Retraites

filosoferen en mediteren ---------------------------------------------------------     aANZetten    -------------------------------------------


Binnen de Wijsgerige Jaargang (een jaar lang filosofie en zelf filosoferen vanuit de Wereldfilosofie) is de aandacht nu gericht op de Wereldfilosofie als nieuwe filosofische discipline. We geven een overzicht in 4 lessen en werken dit uit in een Verdiepingsdag rondom de Wereldfilosofie (3 juli). Voor een indruk (bijeenkomst 2: de metafysica van de wereld, zie HIER

Twee juli zijn we weer te vinden op de ISVW, nu i.v.m. de boekpresentatie van Hoog Spel van Jos Kessels e.a., waaraan ik twee bijdragen heb geleverd: de Archè-oefening als het begin van het filosoferen en de Boeddho-socratische dialoog. Meer info volgt.

Momenteel ben ik vooral bezig met de opzet van de Wijsgerige Jaargang voor het komende seizoen, het Wijsgerig Coachingstraject dat een steeds helderder vorm krijgt en de opzet van een module existentie-filosofie.

De komende tijd vind je daarvan de sporen hier terug, dus hou de site in de gaten!

Inmiddels is ook het derde deel van de Wijsgerige Jaargang 2.0: 'het wijsgerige leven in de Oriënt' toe aan een afronding. We hebben onderzocht wat 'het goede leven' betekent in het oude China, India en in het boeddhisme en tevens hebben we bezien hoe we die inzichten kunnen toepassen in de praktijk van alledag en binnen een eigen wijsgerige praxis.  Meer info vind je HIER of mail naar info@anz.nu

De komende Wijsgerige Retraite 

vindt plaats van 20 t/m 23 oktober, als vanouds weer in een klooster! 

Meer info? Mail naar info@anz.nu

Meer nieuws, vooralsnog in het kort, vind je HIER en wat meer achtergronden HIER

aANZet: geeft een aanzet tot wijsgerig leven, gaat van A Naar Z


aANZet 

drs. Peter van Hooft

socratisch boeddholoog

Contact: info@anz.nu

06-16298552


Een socratische boeddholoog?

Wat is dat?  

"Bestaat dat wel?"

Deze vernieuwde website is gepubliceerd in 2015 en is weer bijgewerkt op 27 juni 2022 

54596